Իմ ուսումնական ամառը

Նախագծի տևողությունը— սեպտեմբերի 1-14-ը Նախագծի մասնակիցներ՝ 5.1 և 5.2 դասարանի սովորողներ Նպատակը՝  Ծանոթացում, հաղորդակցային կարողությունների զարգացում: Խնդիրները՝ Սովորողի գրավոր և բանավոր խոսքի ձևակերպման, հստակ արտահայտման հմտությունների մշակում: Ինքնարտահայտման կարողության զարգացում Ստեղծագործական, քննադատական, տրամաբանական, նկարագրական, վերլուծական մտածողության զարգացում: Ժամանակակաից տեխնոլոգիական հմտությունները կիրառելու և զարգացնելու կարողություն Այս նախագիծն իր մեջ ներառում է հետևյալ ենթաթեմաները Ինչպես եմ անցկացրել իմ […]